DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1

DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1

DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1

DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1

DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1
DÂY HÀN CUỘN 5KG DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ , DÂY HÀN E71T1

Sản phẩm

DÂY HÀN CUỘN 5KG , DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ

Mã : DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG 0.8 - 1.0
Giá : 500 Đ
Xuất xứ: TRUNG QUỐC

DÂY HÀN CUỘN 5KG / DÂY HÀN LÕI THUỐC CUỘN 5KG , DÂY HÀN KHÔNG SÀI KHÍ SIZE 0.8 - 1.0 MM

Lượt xem : 712
Chi tiết
Bình luận

Cùng danh mục

Zalo
favebook
backtop